Pro deo advocaten bij bijstandsproblemen

Welkom op de website bijstandsadvocaten.nl

Deze site is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die juridische hulp zoeken bij bijstandsproblemen, of meer willen weten omtrent hun rechten en plichten. U treft op deze site informatie over het recht op bijstand, en een contactformulier bij vragen of concrete problemen, die u kunt voorleggen aan gespecialiseerde advocaten met kennis van bijstandszaken.

Is uw uitkering gestopt of geweigerd? Bent u verdachte in een onderzoek, of heeft u een ander probleem? Klik dan op het keuzemenu op deze pagina, of maak gebruik van het contactformulier voor uw woonplaats. Een overzicht van procedures treft u in het menu van deze site.

Heeft u een bijstandsprobleem?

Neem dan kosteloos contact op met een pro deo advocaat voor snelle juridische bijstand.

Heeft u een boete ontvangen in verband met uw bijstandsuitkering? Zie dan www.boete-bijstand.nlOnline hulp en advies

Is uw uitkering beeindigd, of de betaling opgeschort? In veel gevallen kan het contact met een klantmanager of een aanvraag moeizaam verlopen. Soms is het gevolg dat een uitkeringsaanvraag niet leidt tot het gewenste resultaat. In een dergelijk geval kan het gebeuren dat een aanvraag om een administratieve reden wordt afgewezen, of dat een uitkering om inhoudelijke gronden wordt geweigerd. Ook kan een onderzoek naar de woonsituatie of onderzoek door de sociale recherche ertoe leiden dat een uitkering wordt beeindigd.

In een dergelijk geval is het verstandig snel juridische bijstand te vragen. Een ervaren advocaat kan u helpen bij een juridisch geschil. In veel gevallen kan erger worden voorkomen. Als het nodig is kan hij bijvoorbeeld voor u een spoedprocedure starten, om zo snel mogelijk een oordeel te vragen van de rechter over uw situatie. Dit is met name belangrijk als een uitkering wordt afgewezen. Neem bij dergelijke problemen daarom altijd contact op met een van onze aangesloten pro deo advocaten.

Bezwaar en spoedprocedures

Een beroep op een bijstandsuitkering geldt als laatste redmiddel om in het levensonderhoud te voorzien. Vaak stapelen de financiele problemen zich op bij het uitblijven van een bijstandsuitkering. Als uw aanvraag om een uitkering wordt afgewezen, of als uw bijstandsuitkering wordt beeindigd, moet dan ook snel worden gehandeld. Bij het uitblijven van betalingen is het vaak verstandig om een afwijzing zo snel mogelijk aan een rechter voor te leggen, ook vanwege de duur van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van die procedures kan vanwege de financiele nood vaak niet worden afgewacht. Ook in dit geval is het daarom raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een ervaren advocaat, die namens u eenspoedprocedure aanhanging kan maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Deze kan een voorlopig oordeel geven over uw lopende procedure, en uw gemeente verplichten betalingen (voorschotten) te verrichten.

Heeft u acute financiele problemen doordat u geen bijstandsuitkering ontvangt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via het contactformulier op deze site, of klik op 'direct online hulp' op deze pagina.


disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Een (telefonische) vraag of geschil verzonden via deze website of naar aanleiding van informatie op deze website kan worden voorgelegd aan een advocaat of jurist. Bij invullen van het formulier op deze site bent u daarmee akkoord. Wanneer er onjuistheden in deze site mochten voorkomen aanvaarden de beheerder/eigenaar en/of de betreffende advocaten of juristen daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden de beheerder/eigenaar en of advocaten/juristen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Ook verstrekte adviezen of informatie door de eigenaar/beheerder en/of aangesloten advocaten/juristen, via e-mail van deze site dan wel op andere wijze, zijn geheel vrijblijvend. De beheerder/eigenaar van deze site en/of de aangesloten advocaten/juristen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van gegeven advies of inlichtingen, noch voor mogelijke schade als gevolg daarvan. Een opdracht aan een advocaat voor advies, juridische bijstand of anderszins geldt pas als aanvaard indien een aan u toegezonden opdrachtbevestiging door u voor akkoord is getekend en door de betreffende advocaat/jurist retour is ontvangen. De algemene voorwaarden van de betreffende advocaat/jurist zijn steeds van toepassing.

Alle teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de beheerder/eigenaar van deze site. Dagvaardingsprocedure? zie d agvaarding24.nl