Woonkostentoeslag afgewezen en betalingsproblemen? Neem contact op voor hulp.

Woonkostentoeslag, wat is het?

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand die door de gemeente wordt toegekend als sprake is van te hoge woonlasten. Bij een aanvraag woonkostentoeslag moet de huurder of eigenaar van een woning aangeven waarom hij of zij de woning niet meer kan betalen, en aangeven hoe die situatie is ontstaan. Het niet meer kunnen betalen van woonkosten komt meestal voor bij verlies van werk, faillissement, of wijziging in de gezinssituatie bijvoorbeeld echscheiding.

De gemeente kan besluiten dat er tijdelijk een bijdrage wordt geleverd aan de hoge woonlasten. Vaak gaat dat in combinatie met een aanvraag om een reguliere bijstandsuitkering. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en de beoordeling ervan valt onder de Participatiewet (artikel 35 Pw).

De toeslag kan bij zowel een huurwoning als bij een koopwoning worden toegepast. In de regel wordt deze verstrekt voor een periode van 6 maanden, maar ook langere perioden zijn mogelijk. Vaak worden door de gemeente voorwaarden verbonden aan de woonkostentoeslag, met name het zoeken naar een andere (goedkopere) woning, of verkoop van een koopwoning. Met name de grotere gemeenten hebben specifieke regels (beleid) gemaakt voor een aanvraag woonkostentoeslag.

Woonkostentoeslag afgewezen of gestopt, wat nu?

Een afwijzing voor de woonkostentoeslag is een ingrijpend besluit. De huidige woonlasten kunnen niet worden betaald, en er dreigt bijvoorbeeld een ontruiming of onvoldoende geld voor andere zaken. Ook gedwongen verkoop van een woning kan het gevolg zijn. Ook kan het voorkomen dat de woonkostentoeslag niet wordt verlengd na een periode van 3 of 6 maanden, terwijl er nog geen andere woning is gevonden die goedkoper is.

Bij een afwijzing of stopzetten van de woonkostentoeslag is het altijd verstandig om in bezwaar te komen bij de gemeente. Wij staan u graag bij in een dergelijke procedure. Bij het stopzetten of het afwijzen moet snel worden gehandeld: een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend, daarna is het niet meer mogelijk en blijven de gevolgen in stand. De aangesloten advocaten hebben ervaring met het voeren van deze procedure en hebben op die manier ontruiming en verdere financiele problemen kunnen voorkomen. Neem daarom contact op als u een afwijzing woonkostentoeslag heeft ontvangen. In de meeste gevallen kunnen we u pro do (gratis ) helpen bij uw bezwaar of spoedprocedure.

Spoedprocedure woonkostentoeslag

Als de woonkostentoeslag wordt afgewezen moet altijd snel worden gehandeld. Een bezwaarprocedure mag volgens de wettelijke regels tot bijna een half jaar duren, daarna is de gemeente pas verplicht om een besluit te nemen. Dat is in de meeste gevallen een te lange periode om af te wachten.

Bij dringende zaken kunnen we de afwijzing of stopzetting met spoed voorleggen aan de rechter, om op die manier snel een onafhankelijke beoordeling van uw zaak te krijgen. In plaats van binnen een half jaar kan een zaak vaak binnen enkele weken worden behandeld. Een spoedprocedure geeft geen garantie voor het toekennen van de woonkostentoeslag, maar uw kansen nemen aanzienlijk toe, zeker indien sprake is van dreigende ontruiming van de woning. Er vindt in ieder geval een snellere beoordeling plaats van de wijze waarop uw gemeente de eigen regels heeft uitgelegd. Een spoedprocedure kan ook worden gestart als er al op uw bezwaar is besloten.

Is uw aanvraag afgewezen? Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken. De aangesloten advocaten steunen u graag met raad en daad.

Klik hier voor het contactformulier of bel ons.