Procedures bij weigeren of einde bijstandsuitkering

Is uw uitkering gestopt? Heeft u een terugvordering ontvangen van uw gemeente? Als u het niet eens bent met een dergelijk besluit van uw gemeente of sociale dienst omtrent uw recht op bijstand, kunt u hiertegen in bezwaar komen. Afhankelijk van het stadium van uw procedure is het vervolgens mogelijk om een besluit van de gemeente voor te leggen aan de rechtbank, of in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, die in hoogste instantie bevoegd is daarover te oordelen. Als er sprake is van een spoedeisend belang, is het daarnaast mogelijk om een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit is met name raadzaam als u de uitspraak in een bezwaar - of beroepsprocedure niet kunt afwachten vanwege broodnood.

Klik voor meer informatie over deze procedures op het menu op deze pagina. Wilt u direct online hulp bij het indienen van een bezwaarschrift? Klik dan hier .

bezwaarschrift

beroepschrift

spoedprocedure

hoger beroep