Boete bijstandsuitkering

Boete uitkering ontvangen? Kom in bezwaar!

De Participatiewet biedt de mogelijkheid aan bijstandsclienten om een boete op te leggen. In veel gevallen wordt een boete opgelegd als een gemeente van mening is dat iemand met een bijstandsuitkering ten onrechte bijstand heeft ontvangen. Meestal wordt de bijstandsuitkering over een periode teruggevorderd, waarna er een boete wordt opgelegd. Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is de hoogte van de boete gerelateerd aan de hoogte van de terugvordering, de verwijtbaarheid en de draagkracht.

In de praktijk betekent dat er beoordeeld moet worden of er wel sprake is van een gedraging die tot een boete kon leiden. Van belang is of sprake was van opzet of van een vergissing. Daarnaast moet worden bekeken of bijvoorbeeld de terugvordering wel juist was. Een bezwaarprocedure tegen een boete moet afzonderlijk worden gevoerd van een procedure tegen de terugvordering en mogelijke andere besluiten.

Heeft u een boete ontvangen van uw gemeente? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-2457826 of via het contactformulier op deze website.